Kategori Akademin

Modul 5, vinjett 5

En vinjett som nyligen presenterades av en beteendeterapeutiskt inriktad lärare i psykologutbildningen för att åskådliggöra beteendeterapeutiska behandlingsprinciper. ”Ett utdrag från en diskussion mellan A. Daniels och B.F Skinner. Vi kommer in i en diskussion där Skinner berättar hur man kan…

Modul 5, vinjett 4

Based on considerable evidence, Janoff-Bulman (1989) has concluded that the typical assumptive world of the modern American citizen includes at least three broad, common beliefs. First, people regard the world as benevolent, and this includes a tendency to think of…

Modul 5, vinjett 3

ngenting är olidligare för människan än den fullkomliga ron, utan lidelser, utan affärer, utan nöjen, utan något att göra. Då känner man sin intighet, sin isolering, sin otillräcklighet, sitt beroende, sin vanmakt, sin tomhet. Och från botten av människosjälen stiger…

Modul 4, vinjett 7

När jag sett Tidens lyfta hand förstöra begravningsståten från förflutna tider, när jag sett maktens höga torn bli sköra och kopparn rivas ner av mänskors strider; när jag sett hur hungrigt havet vinner en fördel över strandens kungarike sett myllan…