Default image

Elisabeth Serrander

VÅREN 2021 SEPT:s Akademi. Utbildning i existentiell vägledning och psykoterapi. Välkommen med din anmälan!

UTBILDNINGExistentiell vägledning och psykoterapi Är du intresserad av att utbilda dig i existentiell filosofi och psykologi? SEPT:s utbildning, Existentiell vägledning och terapi, är den mest avancerade du kan gå i Sverige. Utbildningen pågår under minst två år och innehåller existentiell…

Om att utvecklas som människa

I dagarna kom en ny bok av den brittiska existentiella psykoterapeuten Martin Adams An Existential Approach to Human Development (Palgrave, 2018). Det är personlig bok där Adams berättar om sitt livslånga utforskande av vad det egentligen innebär att växa som…

VÅREN 2022 SEPT:s Akademi, utbildning i existentiell vägledning och psykoterapi – sök nu!

UTBILDNINGExistentiell vägledning och psykoterapi Är du intresserad av att utbilda dig i existentiell filosofi och psykologi? SEPT:s utbildning, Existentiell vägledning och terapi, är den mest avancerade du kan gå i Sverige. Utbildningen pågår under minst två år och innehåller existentiell…

Det omätbaras renässans

Filosofen Jonna Bornemark på Södertörns Högskola utforskar ofta spännande och viktiga ämnen. Den här gången har hon tagit hjälp av tre filosofer – Nicholas Cusanos (1400-tal), Giordano Bruno (1500-tal) och René Descartes (1600-tal) – för att försöka förstå vad New…

180802-05 Courage, Faith and Meaning

Årets meningskonferens i Vancouver i Kanade handlar om mod, tro och mening. Det är tionde året som meningsforskare träffas för att dela kunskaper och erfarenheter. Här finns logoterapeuter, existentiella psykologer och coacher tillsammans med forskare på positiv psykologi och eudaimonia.…