Elisabeth Serrander

Elisabeth Serrander

VÅREN 2021 SEPT:s Akademi. Utbildning i existentiell vägledning och psykoterapi. Välkommen med din anmälan!

UTBILDNINGExistentiell vägledning och psykoterapi Är du intresserad av att utbilda dig i existentiell filosofi och psykologi? SEPT:s utbildning, Existentiell vägledning och terapi, är den mest avancerade du kan gå i Sverige. Utbildningen pågår under minst två år och innehåller existentiell…

UTBILDNING. Existentiell vägledning och psykoterapi Är du intresserad av att utbilda dig inom den existentiella inriktningen? SEPT AKADEMI ger nedan kurser och utbildningar: HANDLEDARUTBILDNINGUtbildningen, som vänder sig till dig som är existentiellt auktoriserad psykoterapeut, psykolog eller vägledare, syftar till att…

180802-05 Courage, Faith and Meaning

Årets meningskonferens i Vancouver i Kanade handlar om mod, tro och mening. Det är tionde året som meningsforskare träffas för att dela kunskaper och erfarenheter. Här finns logoterapeuter, existentiella psykologer och coacher tillsammans med forskare på positiv psykologi och eudaimonia.…