23 november 2018
Temadag med Dan Stiwne: Dödens gestalter.

– om dödens närvaro i livet och i terapiarbetet

SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi) ger hösten 2018 en fördjupande temadag som, i ett exitentiellt perpektiv, fokuserar på dödens inflytelser i vardagslivet samt på dess betydelse för terapeutiskt och vägledande arbete. Den handlar om vårt förhållande till såväl den fysiska döden och dess kroppsliga förelöpare som till döden som ångestskapande föreställning (‘the terror of death’).
Den rör vidare hur man kan se, förstå och arbeta med klienter som lider av livshotande sjukdomar, självmordsnära klienter samt om förluster och sorg. Vidare behandlar temadagen ‘döden i livet’, dvs mötet med klienter som inte förmår leva ett liv som de uppskattar, finner mening i och, som de menar att de lika gärna kan ge upp. I det sammanhanget belyses hur vårt förhållande till döden i sig påverkar möjligheten att leva ett rikt och engagerat liv.

WORKSHOP
Arbetet sker denna temadag i form av en workshop där deltagaren förväntas bidra med egna kunskaper, erfarenheter och värderingar och förväntas ta aktiv del i arbetet med ‘fall’ och det arbetmaterial som tillhandahålles av kursledaren. Arbetet sker som grupparbeten, seminarier och I form av miniföredragningar av kursledaren. Temadagen utvärderas och intyg ges.
Ytterligare information och läslista utsändes i god tid till antagna till kursen.

KURSLEDARE

 

Dan Stiwne
Leg. Psykoterapeut, Docent i klinisk psykologi, Existential psychotherapist, MA.

NÄR 
Fredagen 23 november 2018.
VAR Ersta, Stockholm; Kursavgift: Kr 2000:- (inkl. moms).
Två platser förbehålls heltidsstuderande (t ex studerande till psykolog, socionom, läkare etc) till halva priset.
ANTALET PLATSER 20.
ANMÄLAN Förfrågningar och anmälningar till kursledaren: Dan Stiwne,
Mail: dan.stiwne@gmail.com
Tel: 070-5712177
SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 november 2018