Modul 5: Existensens Psykologi II (motsvarande 7,5 hp)

Kursen förutsätter grundläggande studier i existensens psykologi. Den studerande har här att fördjupa sin förståelse för frågor som mening och meningslöshet, hälsa, sjukdom och död, ensamhet och samvaro, frihetens och valets dilemman, samt frågor rörande vitalitet, tristess, livsmod samt hållbarhet och tålighet i livet. Avsikten är att den studerande skall stärka sin professionella och personliga bas för fördjupad förståelse för människans tillvaro samt för kommande arbete med det existentiella samtalet som redskap.

Kursmaterial

Här kommer lite infotext om materialet

[outofthebox dir=”/Modul 5″ mode=”files” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest”]

VINJETTER
MODUL 5: Vinjett 1
MODUL 5: Vinjett 2
MODUL 5: Vinjett 3
MODUL 5: Vinjett 4
MODUL 5: Vinjett 5
MODUL 5: Vinjett 6
MODUL 5: Vinjett 7
MODUL 5: Vinjett 8 

LITTERATURLISTA MODUL 4-6