Modul 5, vinjett 7, ny

Modul 5, vinjett 7, läsutmaningar

 När man är fri att göra vad man vill… då är man lycklig (?)

 ’Lycka’ är bara att se som ögonblick ’av nåd’. Den består aldrig.

 Det finns vissa absoluta händelser och tillstånd som definierar mänsklig

olycka vs ’olycka är mycket relativt; människor anpassar sig till allt.