Modul 5, vinjett 1, ny

Ur filmen ”The Square”

Modul 5, vinjett 1, läsutmaningar

Självmordet. Alltid bortkastat liv?

• Har vi nått en lägstanivå (1478) – eller kan man ha en noll-version?

• Det är inget brott att ta sitt liv. Kan det vara en ’frisk’ markering av ens frihet?

• Det är inte lätt att finna goda skäl att leva… som man… som kvinna.