SEPT 15 år! Jubileum och konferens Ersta Konferens Stockholm, framflyttad till 15 oktober 2021

Välkomna på Jubileum & Konferens 15 oktober Ersta Konferens Stockholm. SEPTs Vetenskapliga råd och hedersmedlemmar föreläser kring temat: EFTER PESTEN – EXISTENTIELLA DILEMMAN I EN NY TID

Dagen behandlar frågor som: Vad har vi, existentiellt sett, varit med om? Vilka eviga, och möjligen nya, frågor har dykt upp, och vilka särskilda behov finns idag och framöver att tala om, att reda ut och bättre förstå vad som skett med människan och världen? Randas en ny tid, eller faller vi snart tillbaka i en oreflekterad position präglad av gamla vanor?

Föreläsare:

Prof. em. Bo Jacobsen: ”Hvorfor eksistentiel terapi er den bedste terapi i en post-corona-tid.” (This is why existential therapy is the best therapeutic choice in the post-corona-era)

Prof. em. Bernt Gustavsson: ”Camus’ Pesten och revolten mot det absurda.”

Leg. existentiell psykolog Bo Blåvarg: ”Existentialism och det bristfälliga samhället – existentiell psykologi och människosyn i Coronakrisens spår”.

Leg. existentiell psykoterapeut, ordförande SEPT, Elisabeth Serrander: “”Pandemin och jag. Gränssituationen i form av pandemin är global och också individuell. Vart är jag på väg och hur ska jag nu leva? Reflektion kring hur livsvärldsanalysen kan ge hjälp och ny livsriktning”.

Prof. Sebastian Rehnman, filosof och existentiell vägledare: ”Levnadskonsten är inte evidensbaserad utan existensbaserad. Pandemin har utmanat mångas existens och etos, liv och leverne. Levnadskonsten söker därför klokt berätta levernets delar och vist förtälja livets helhet för sig själv och andra under pandemin”.

Moderator: Docent, leg. psykolog och existentiell psykoterapeut Dan Stiwne

PLATS Ersta Konferens Clara Eckerström Salen. Max 50 deltagare.
TID Fredagen den 15 oktober kl. 9.00-17.00

PRIS Medlemmar: 1400 kr inkl. moms. Icke-medlemmar: 1700 kr inkl. moms. Företag mot faktura: 1700 kr exkl. moms. 

Kaffe fm och em ingår

ANMÄLAN helene.samuelsson@empowercenter.se och betalning till SEPT BG 5883 – 3773. 
Ange namn och konferens

SISTA ANMÄLNINGSDATUM 1 september 2021

VARMT VÄLKOMMEN!
Styrelsen i SEPT

Copyright © 2020 Sept.nu – #JobbaDigitalt