SEPT 15 år! Jubileum och konferens Ersta Konferens Stockholm, framflyttad till 15 oktober 2021.

Välkomna på Jubileum & Konferens 9 oktober Moderna Museet Stockholm. SEPTs Vetenskapliga råd och hedersmedlemmar föreläser kring temat: EFTER PESTEN - EXISTENTIELLA DILEMMAN I EN NY TID