Evenemang

Stockholm

VÄLKOMNA PÅ JUBILEUMS KONFERENS 15 OKTOBER 2021

EFTER PESTEN – EXISTENTIELLA DILEMMAN I EN NY TID

SEPT 15 år! Det firar vi med en Jubileums-Konferens fredagen den 9 oktober kl. 9.00-17.00, på Moderna Museet i Stockholm. SEPTs Vetenskapliga råd och hedersmedlemmar föreläser. Dagen behandlar frågor som: Vad har vi, existentiellt sett, varit med om? Vilka eviga, och möjligen nya, frågor har dykt upp, och vilka särskilda behov finns idag och framöver att tala om, att reda ut och bättre förstå vad som skett med människan och världen? Randas en ny tid, eller faller vi snart tillbaka i en oreflekterad position präglad av gamla vanor?

NÄR Fredagen den 15 oktober 2021, kl. 9.00-17.00
VAR Ersta Konferens Stockholm

FÖRELÄSARE

Prof. Jonna Bornemark: ”Omdöme och icke-vetande – lärdomar från Covid-19”.

Prof. em. Bo Jacobsen: ”Hvorfor eksistentiel terapi er den bedste terapi i en post-corona-tid.” (This is why existential therapy is the best therapeutic choice in the post-corona-era).

Prof. em. Bernt Gustavsson: ”Camus’ Pesten och revolten mot det absurda.”

Leg. existentiell psykoterapeut Ann-Margreth Bhy: ”Psykoterapeuten, existensen och pandemin. Hur har pandemin påverkat det psykoterapeutiska arbetet, utveckling, möjligheter eller hinder?”

Leg. existentiell psykolog Bo Blåvarg: ”Existentialism och det bristfälliga samhället – existentiell psykologi och människosyn i Coronakrisens spår”.

Leg. existentiell psykoterapeut Elisabeth Serrander:
”Pandemin och jag. Vad hände? Vart är jag på väg och hur ska jag nu leva?” Utforska dina existentiella dimensioner.

Moderator: Docent, leg. existentiell psykoterapeut Dan Stiwne

_________________________________________________________________________________________

London: FETE – Federation for Existential Phychotherapy

Loving & Losing
The third European conference this time held jointly with the New School of Psychotherapy and Counselling (NSPC) will take place at the British Library in London on the 25th. and 26th. June 2021. 

There will be pre-conference workshops with European leaders in existential therapy on the 24th. and the annual meeting of FETE on the 27th., both at the Existential Academy, London NW6 1DR. The conference will be open to attenders in person, and virtual attenders, via TheTherapy.Space.

More details soon, although with the opening of bookings.