Kategori MODUL 2

Litteraturlista modul 1-3

Litteraturlista modul 1-3 Existensfilosofi I Barrett, W. (1958/1990). Irrational Man. A Study in Existential Philosophy. New York: Anchor Books. van Deurzen, E. (2010). Everyday Mysteries – A Handbook of Existential Psychotherapy. 2nd edition. East Sussex: Routledge. Harris, T. & Lagerström,…

Modul 2, vinjett 8 ny

Modul 2, vinjett 8, ny ALDRIG TVÅ GÅNGER Inget sker, något händer aldrig två gånger. Och därför är vi födda utan erfarenhet och dör utan rutin. Även som de dummaste elever i världens skola kan vi aldrig gå om någon…

Modul 2, vinjett 7 ny

Modul 2, vinjett 7, läsutmaningar  Hur förhålla sig till risk och ’kontingensen’.  Ögonblick som förändrar tillvaron för alltid.  Den existentiella synen på kris.

Modul 2, vinjett 6 ny

Modul 2, vinjett 6, ny ”Det mesta blir aldrig av” Det är titeln på en bok av Thomas Anderberg som började skriva på denna bok när han var sjuk i hjärntumör. Han avled senare och boken slutfördes av författarkollegor. Hur…

Modul 2, vinjett 8

När jag stötts ut av människor och turen och sörjer mol allena i min utsatthet, till döva himlar fruktlös bön blir buren, förbannat är mitt ödes ensamhet. Jag önskar att jag liknat en med hopp, hade hans drag och också…

Modul 2, vinjett 4

Ohälsosamma levnadsvanor (hälsorisker) störst bland socialt utsatta. Ekonomiska problem en viktig, ofta kronisk stress-faktor. Även det psykiska välbefinnandet är direkt relaterat till levnadsvanor 45% (36% kv) av unga vuxna har riskabla alkoholvanor. 44% (29% kv) äter för dålig mat; fetma…