SEPT’s årsmöte 2 mars 2019. Läs mer här…..

Välkommen till SEPTs årsmöte!
 
NÄR? Lördag 2 mars 11:00 – 16:00
VAR? Gästabudet i Hartwickska huset, Sankt Paulsgatan 39, Mariatorget, Stockholm
 
VAD HÄNDER UNDER DAGEN?
10:45-11:00: Ankomst och kaffe/te
11:00-13:00: Årsmöte
13:00-13:30: Bensträckare och enklare förtäring*
13:30-15:00: Föreläsning/samtal: Existentiell terapi – lärdomar, utmaningar och framtid*
15:00-16:00: Existentiellt samkväm

*Förtäringen kommer att bestå av bröd, ost, kallskuret, frukt mm. samt ett glas vin eller två och inmundigas under föreläsningen och samkvämet.

*Philip Bäckmo och Dan Stiwne ger två perspektiv på den existentiella terapin. Philip belyser de utmaningar och frustrationer likväl som den mening och det växande som hör till att ändra sin terapeutiska praktik till att bli existentiellt grundad. Dan ger ett perspektiv på den existentiella terapins praktik som en av pionjärerna i Sverige, med mer än tjugo års erfarenhet. Tillsammans erbjuder de både novisens och nestorns blick på det rika fält som den existentiella terapin erbjuder.
Vill du komma på årsmötet men har ännu inte betalat medlemsavgift? Då kan du göra det via Swish: 123 264 2049 eller Bankgiro: 5883-3773. Ange för- och efternamn på den person som betalningen avser!

Anmäl även din närvaro på årsmötet till annika.km.carlson@gmail.com så att vi kan beräkna förtäring.

SEPTs styrelse välkomnar synpunkter och idéer från medlemmar! Finns det något som du önskar diskutera under årsmötet? Skicka ett mejl med ditt förslag till annika.km.carlson@gmail.com senast två veckor innan årsmötet.

Dagordning, verksamhetsberättelse, budgetförslag etc. kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan senast en vecka innan årsmötet.
 
Varmt välkommen till årsmötet!
SEPTs styrelse
www.sept.nu