Modul 6: Existentiell Psykoterapi (motsvarande 7,5 hp)

Kursen förutsätter tidigare fördjupade studier i existensfilosofi och området existensens psykologi. Den studerande avses under denna kurs skapa beredskap för arbete som existentiell vägledare eller terapeut. Under kursen fokuseras på det konkreta existentiella arbetet med olikartade problemtyper genom arbete med fall och exempel från olika terapier. Det existentiella arbetet ge fördjupad förståelse genom att begrepp kopplas till åtgärder och bemötanden i såväl konstruerade som verkliga situationer. Det förväntas att den studerande är beredd att skärskåda sitt eget arbete genom att bidra med exempel från sin professionella eller personliga erfarenhet.

Kursmaterial

Här kommer lite infotext om materialet

[outofthebox dir=”/Modul 6″ mode=”files” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest”]

VINJETTER
MODUL 6, vinjett 1
MODUL 6, vinjett 2
MODUL 6, vinjett 3
MODUL 6, vinjett 4
MODUL 6, vinjett 5
MODUL 6, vinjett 6
MODUL 6, vinjett 7
MODUL 6, vinjett 8

LITTERATURLISTA MODUL 4-6

Burston, Existentialism, Humanism and Psychotherapy