Modul 6, vinjett 5, ny

Statistik på NASP:s (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) webbsida och i rapporterna grundas på Socialstyrelsens dödsorsaksregister, patientregistret samt WHO Mortality Database.

Antal säkra och osäkra självmord bland personer

i olika åldersgrupper 2016 i Sverige

  0-14 15-24 25-44 45-64 65+ Totalt
Män 4 87 328 345 251 1015
Kvinnor 4 41 109 172 137 463
Totalt 8 128 437 517 388 1478Självmord (säkra och osäkra) per 100 000 invånare

för olika åldersgrupper i Sverige, 1980-2016

Datakälla: Dödsorsaksregistret Socialstyrelsen

2017-12-08 av Eva Wasserman. Sidansvarig: Eva Wasserman.

Modul 6, vinjett 5, läsutmaningar

Självmordet. Alltid bortkastat liv?

• Har vi nått en lägstanivå (1478) – eller kan man ha en noll-version?

• Det är inget brott att ta sitt liv. Kan det vara en ’frisk’ markering av ens frihet?

• Det är inte lätt att finna goda skäl att leva… som man… som kvinna.

Bookmark(0)