Modul 4: Existensfilosofi II (motsvarande 7,5 hp)

Kursen förutsätter grundläggande studier i existensfilosofi. Den fokuserar viktiga nyckelbegrepp och perspektiv dels hos senmoderna existensfilosofer som Sartre och Heidegger, men går även vidare med perspektiv från andra moderna och post-moderna filosofer som till exempel de Beauvoir, Levinas, Nussbaum, Foucault, Kristeva samt Deleuze & Guattari. Avsikten är att fördjupa den existensfilosofiska basen för den studerandes fördjupade förståelse och reflektion samt för att kunna inta en kritisk position.

Kursmaterial

Här kommer lite infotext om materialet

VINJETTER
MODUL 4: Vinjett 1
MODUL 4: Vinjett 2
MODUL 4: Vinjett 3
MODUL 4: Vinjett 4
MODUL 4: Vinjett 5
MODUL 4: Vinjett 6
MODUL 4: Vinjett 7
MODUL 4: Vinjett 8 

LITTERATURLISTA MODUL 4-6