Modul 4: Existensfilosofi II (motsvarande 7,5 hp)

Kursen förutsätter grundläggande studier i existensfilosofi. Den fokuserar viktiga nyckelbegrepp och perspektiv dels hos senmoderna existensfilosofer som Sartre och Heidegger, men går även vidare med perspektiv från andra moderna och post-moderna filosofer som till exempel de Beauvoir, Levinas, Nussbaum, Foucault, Kristeva samt Deleuze & Guattari. Avsikten är att fördjupa den existensfilosofiska basen för den studerandes fördjupade förståelse och reflektion samt för att kunna inta en kritisk position.

Kursmaterial

Här kommer lite infotext om materialet

[outofthebox dir=”/Modul 4″ mode=”files” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest”]

VINJETTER
MODUL 4: Vinjett 1
MODUL 4: Vinjett 2
MODUL 4: Vinjett 3
MODUL 4: Vinjett 4
MODUL 4: Vinjett 5
MODUL 4: Vinjett 6
MODUL 4: Vinjett 7
MODUL 4: Vinjett 8 

LITTERATURLISTA MODUL 4-6