Kategori Nyheter

SEPT svarar högskoleverket

2011-02-09 YTTRANDE ÖVER HÖGSKOLEVERKETS RAPPORT 2010:9 R ’ÖKAD KVALITET I PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN’ Högskoleverket har, på uppdrag av regeringen, genomfört en utredning rörande läget i psykoterapeututbildningarna i landet, baserad på den utvärdering som verket genomförde 2006/2007 och där stark kritik riktades mot…

Existentiell psykoterapi – ett alternativ i vår tid Av Dan Stiwne (tidigare publicerad i ”Insikten, 2, 2000, s. 28-31”) ”If we accept that psychotherapy is about life, and that life is essentially mysterious and beyond the scope of absolute knowledge, it…