Kategori Nätverk

LOKALT NÄTVERK Så här kan du göra

Här kommer ett förslag från Existentiella nätverket i Värmland. Gör som vi gjort, bygg ett existentiellt nätverk där du finns och är verksam! Som bekant handlar all tillblivelse i sann existentialistisk anda om att framträda och göra snarare än om…