Kategori MODUL 1

Litteraturlista modul 1-3

Litteraturlista modul 1-3 Existensfilosofi I Barrett, W. (1958/1990). Irrational Man. A Study in Existential Philosophy. New York: Anchor Books. van Deurzen, E. (2010). Everyday Mysteries – A Handbook of Existential Psychotherapy. 2nd edition. East Sussex: Routledge. Harris, T. & Lagerström,…

Modul 1, vinjett 7

”Början är lätt att pricka in. Vi befann oss i solsken under en turkisk ek, delvis i lä för en kraftig byig vind. Jag stod på knä i gräset med en korkskruv i handen, och Clarissa räckte mig flaskan –…

Modul 1, vinjett 4

Socialt uppror Ärade medborgare i konsumtionssamhället. Odla er passivitet och köp ihop till en själ. Sitt så stilla ni kan och ät er andlighet. Och när ni omärkeligen slussas från er vakna dvala till er tunna sömn: beröm då det…

Modul 1, vinjett 2

Ates äng.  Gudarnas mellankomst fritar inte människan från dårskap; den är snarare människans knep för att avbörda sig ansvaret för dårskapen. Homeros var medveten om detta när han alldeles i början av Odysséen lät Zeus beklaga sig över människornas vana…