Årsmötesföreläsning, lördag 26 mars 2022 kl 13 – 15, med Gudrun Olsson. ”Kärlekens Väsen och Oväsen”.

Kärlekens väsen – och oväsen

När vi försöker förstå vad kärlek är, klarar vi oss inte utan metaforer. ”Jag sjunger om den eld som plågar och förnöjer när han sin första makt i unga hjärtan röjer”, skriver 1700-talsskalden Gustaf Philip Creutz. Kärleken är evig. Omständigheterna kan förändras men inte essensen. Kärleken ”rubbar min inre ordföljd” och förflyttar berg. Frågan är om vi kan fånga något av kärlekens väsen med hjälp av metaforik. Och vad är egentligen en metafor? En funktion är att överbrygga klyftan mellan en abstrakt, svårfångad värld och en mer konkret, vardagsnära verklighet. Elden är lite lättare att beskriva än kärleken. Metaforen ger oss betraktelseavstånd genom dubbelexponeringen. Man ser två världar samtidigt. Här ser vi en likhet med berättelsens funktion. När något oväntat sker tränger sig en berättelse fram. Bussen är inställd. Kärleken drabbar oss. Vi får besked om en allvarlig sjukdom. Berättelsen fungerar då som en brobyggare mellan det extraordinära, oväntade och det vanliga, förväntade. En balans återskapas – för en stund.

I föreläsningen kommer jag närma mig en kärleksförståelse utifrån författare som Svend Brinkmann, Roland Barthes, Alain de Botton, Lena Andersson, Eva Illouz. Det blir svårt att kringgå min egen erfarenhet av kärlek. Jag uppsöker vidunderliga platser för glädje och kärlek men vill inte vika undan för sorgen och smärtan som jag tror måste vara kärlekens följeslagare. Jag reflekterar inte bara över kärlekens väsen utan också dess oväsen. Varför gör kärlek ont? När och hur utmanas kärlekskraften och kan den åter erövras om den håller på att gå förlorad? I vår tid har sökandet efter ”kärleksobjektet” genomgått en förändring. Valmöjligheterna kan te sig oändliga. Vi kallar det ”frihet”. Varför binda sig till någon då det kan finnas någon som kanske passar bättre? Förlorar du en står dig tusen åter! Utbytbarheten och oförmågan till förbundenhet gör dock något med passionen och kärleken. En psykofobisk livshållning, undvikande av känslor och undvikande av löften formar ”kanske-mannen” och ”kanske-kvinnan”. Det inre klimathotet äröverväldigande och måste kanske förnekas. Sist vill jag reflektera lite kring kärlekens uttryck i terapirummet. Vad sker om patient och terapeut har mycket olika kärleksförståelse?

ANMÄLAN mail till helene.samuelsson@empowercenter.se
MEDDELANDE: ”ÅM” eller ”GOlsson”
KOSTNAD föreläsning:
Medlemspris: 150 kr inkl. 25 % moms
Icke medlem 250 kr inkl. 25 % moms betalas till SEPT BG: 5883-3773.
VARMT VÄLKOMMEN!
Hälsning styrelsen