200314 Kurs i Fokusering för psykologer – att utveckla Terapeutisk Närvaro.

Ulla-Stina Johansson, Leg psykolog, leg psykoterapeut och Existentiell psykoterapeut ger en tvådagarskurs i Fokusering för Psykologer. Kursen hålls i Göteborg 14 och 15 mars 2020.