171123 FETE – ny organisation för existentiell terapi i Europa.

Vi är både glada och stolta, för nu finns en europeisk organisation för existentiell terapi – FETE, Federationen for Existential Therapy in Europe. Den 23 november registrerad den som organisation i Storbritannien.
FETEs första årsmöte planeras till någon gång under 2018, samtidigt med den första europeiska konferensen för existentiell terapi där SEPT kommer att vara medarrangör. Datum är inte klart, vi återkommer här med tid och plats.

Det är ordförande Bo Blåvarg som varit vår representant i arbetet tillsammans med de Europeiska kollegerna från flera europeiska länder, däribland Tjeckien, Lettland, Österrike, Portugal, Ukraina, Ryssland, Grekland och Storbritannien.

Det är ännu inte helt klart hur medlemskapet i den nya organisationen kommer att se ut, men mer info kommer så fort vi vet.