170215 SAMTALSKVÄLL: Kris och mening

”Konsten att hitta meningsfullheten i kris”

Lance Cederström leder en Samtalskväll – om kris och mening ur ett existentiellt perspektiv

Hur kan vi leva vårt liv utan att stirra oss blinda på att finna ”lyckan”?
Förluster, separationer, hur tacklar jag dessa genom livet?
Vad finns det för mening med ångest och hur kan vi förhålla oss till att det ibland gör ont i livet?
Ett harmoniskt liv utan ångest/kris, finns det?
Lance Cederström kommer under denna kväll att ge existentiella perspektiv på hur vi kan förhålla oss till kris, meningsfullhet och ångest.
Arrangörer, info: Magelungen