Kategori UTBILDNING samarbeten

Specialistkurs för psykologer: Det existentiella samtalet. Göteborg 15-16 april 10-11 maj 2021

Specialistkurs för psykologer: Det existentiella samtalet Det existentiella samtalet (motsvarande 7,5 hp) är ackrediterad som specialistkurs för psykologer och kan betraktas som en introduktionskurs till existentiell psykoterapi. Den existentiella psykoterapin berör de grundläggande mänskliga livsvillkoren – död, ensamhet, frihet, meningsfullhet…