Specialistkurs för psykologer: Det existentiella samtalet. Göteborg.

Göteborg 28 mars (10:00-12:00) 25-26 april 19-20 maj 2022.

Specialistkurs för psykologer: Det existentiella samtalet

Det existentiella samtalet (motsvarande 7,5 hp) är ackrediterad som specialistkurs för psykologer och kan betraktas som en introduktionskurs till existentiell psykoterapi. Den existentiella psykoterapin berör de grundläggande mänskliga livsvillkoren – död, ensamhet, frihet, meningsfullhet o.s.v. Den tar sin utgångspunkt i existensfilosofin (Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, de Beauvoir, m.fl.) som behandlar konsten att leva ett meningsfullt och värdigt liv, med de begränsningar och det lidande som tillhör tillvaron.

Den existentiella psykoterapin kan till stor del beskrivas som ett förhållningssätt där förståelsen för den unika individens livsvärld står i fokus. Detta förhållningssätt präglas i grunden av en öppenhet och en ödmjukhet inför det mänskliga livets komplexitet, och kan med fördel användas som komplement till varje annat psykoterapeutiskt perspektiv, och har sin plats inom psykologens alla kompetensområden.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier där man arbetar utifrån såväl kurslitteraturen som egna erfarenheter (gällande exempelvis död, sorg, förlust, separationer etc.). Syftet är att kursdeltagarna ska få en fördjupad kunskap om det existentiella perspektivet och dess tillämpning vid samtalsinsatser. Kursen ger en grund för hur ett meningsfullt och verksamt existentiellt samtal om livets grundläggande frågor och de livsproblem som är kopplade till dessa bör ske. Examinationen sker genom individuella, skriftliga rapporter där centrala begrepp eller frågeställningar behandlas. Utförliga instruktioner skrivs för detta så att de studerande har helt klart för sig vad som krävs och förväntas.

Kursen arrangeras av Psykologos i samarbete med SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi), och är ackrediterad av psykologförbundet både som breddkurs och som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi. Den kan också, i vissa fall, tillgodoräknas som fördjupningskurs inom andra inriktningar.

Det existentiella samtalet kan läsas fristående eller som en del avUtbildning i existentiell vägledning och terapi för psykologer (motsvarande 30 hp), som arrangeras av Psykologos och SEPT.  Denna består av fyra delkurser på vardera 7,5 hp och samtliga är ackrediterade som specialistkurser för psykologer. Man kan dock tillgodoräkna sig högst två av dessa kurser i sin specialistutbildning. Efter avslutad utbildning kan den som önskar fortsätta sin utbildning hos SEPT för att bli auktoriserad existentiell psykolog via SEPT. Läs mer om SEPTs utbildningar och rutiner för auktorisation hos SEPT.

Kursledare och examinator: Dan Stiwne, leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt docent i klinisk psykologi och specialist i klinisk psykologi.

Kursanordnare: Psykologos

Plats och tid: Göteborg. 28 mars (10:00-12:00) 25-26 april 19-20 maj 2022.

Pris:15 500 kr (exklusive moms). Kaffe och fika ingår i priset. Kurslitteratur ingår inte.

Anmälan: Görs till psykologos@psykologos.se

Sista anmälningsdag: 2021-03-31

Kontakt: Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta Jakob Wood, mail: jakob.wood@psykologos.se, tel 0762-281682

Se hela kursbeskrivningen med litteraturlista här…

Läs mer om hela utbildningen i Existentiell vägledning och terapi för psykologer