Kategori TIPS

201006/07 SEPT på Psykoterapimässan

I oktober är det dags för Psykoterapimässan och SEPT medverkar med föreläsningar av docent Dan Stiwne, leg. existentiell psykoterapeut, vice ordförande / SEPT samt Elisabeth Serrander, leg. existentiell psykoterapeut, ordförande / SEPT.

200831 ESB-Högskola. Existentiell vägledning. 7,5 hp-grundnivå.

Ersta Sköndal Bräcke Högskola ger en kurs Existentiell vägledning. Det är en grundläggande utbildning i den existentiella vägledningens teori och metod. 7,5 högskolepoäng – grundnivå. Kursen innehåller bland annat följande moment • existentiella filosofins perspektiv på vägledning, • existentiella psykologins…