2305__ 3rd WORLD CONGRESS OF EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY, ATHENS Gr May 2023

Dags att planera in den 3:e världskongress i Existentiell Psykoterapi i kalendern. Den hålls i Athen i Maj 2023.

Är du intresserad att delta med någon presentation så öppnar man för inlämning av ”papers” under slutet av 2021 och stänger inlämningen i september 2022.