200326 Vill DU använda din tid i karantän till att förkovra dig i existensfrågor?

SEPT har sedan flera år en nätbaserad utbildning i existentiell filosofi och psykologi. Intagning sker kontinuerligt. Beskrivning av utbildning hittar DU på föreningens hemsida www.sept.nu
VÄLKOMMEN med din ansökan!

Bookmark(0)