TREDAGARS i STOCKHOLM Introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi, vägledning och terapi

Välkommen till vår populära introduktionskurs som i höst går i Stockholm
 Torsdag 2 september – lördag 4 september 2021

COVID-19: Introduktionskursen kommer glädjande nog att genomföras givet att alla är friska och att nuvarande restriktioner inte förändras. Vi har en stor lokal där vi kan hålla rekommenderat avstånd.

Kurslokal: ERSTA KONFERENS

Kursbeskrivning
SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, anordnar en introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi som ges intensivt under 3 dagar. Utbildningen, som passar alla som är verksamma med samtal av olika slag, syftar till att ge en grundläggande förståelse för vägledningen och psykoterapins rötter i existentiell filosofi och psykologi samt praktisk kunskap i det existentiella samtalets fenomenologiska metodik och hållning.

Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter på områden som psykoterapi, medicin, skola och socialt arbete. Särskilt studeras den existentiella terapins relevans för bemötande av personer utsatta för såväl livskriser som traumatiska kriser, nedstämdhet, utmattningsreaktioner och sorg.

Kursens upplägg och struktur
Kursen omfattar tre intensiva dagar med schemalagd undervisning under sammanlagt 20 lektionstimmar, med start torsdag kl. 10.00 och avslut lördag kl. 15.00. Kursen ges enligt principer för problembaserat lärande (PBL) och varvar föreläsningar, reflektion och övningar i grupp. Intyg erhålls efter genomgången kurs. För dem som önskar förbereda sig, rekommenderar vi läsning av den litteratur som anges under litteraturförslagen nedan. Vid varje föreläsningspass ingår övningar och reflektion i smågrupp. I slutet av dagen, samlas vi i en gemensam reflektion. Kursen har 16 platser.

Föreläsare:
Bo Blåvarg, leg. existentiell psykolog, handledare och lärare i psykoterapi
Ann-Margreth Bhy, leg. existentiell psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi Elisabeth Serrander, leg. existentiell psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

Kostnad: 7000 kr exkl. 25 % moms. Vi har 16 platser.
Betalning sker till BG 5883-3773, ange namn och “Intro december”, och bör vara SEPT tillhanda senast den 1 november. Vid ev. sjukdom kopplat till Covid-19, återbetalas hela summan mot läkarintyg. Maila din faktureringsadress om du önskar få en faktura av kassören.

Information och anmälan: Elisabeth Serrander, kursansvarig: elisabeth.serrander@gmail.com.

Kurs-schema:

Torsdag 2 september
09.30 – 10.00. Samling med kaffe
10.00 – 10.30. Introduktion och presentation
10.30 – 13.00. Elisabeth Serrander. Föreläsning: “Existensens filosofi”
13.00 – 14.00. Lunch
14.00 – 17.00. Fortsättning föreläsning och reflektion i grupp

Fredag 3 september
09.00 – 12.00. Ann-Margreth Bhy. Föreläsning: ”Existensens psykologi”
12.00 – 13.00. Lunch
13.00 – 16.00. Fortsättning föreläsning och reflektion i grupp

Lördag 4 september
09.00 – 12.00. Bo Blåvarg. Föreläsning: “Ex. vägledning, psykoterapi och hållning”
12.00 – 13.00. Lunch
13.00 – 15.00. Fortsättning föreläsning, reflektion i grupp samt utvärdering

Inför kursstart rekommenderar vi läsning av de två första böckerna samt en utav antologierna:

Jacobsen, B. (2008). Invitation to Existential Psychology. Arnold-Baker, C. & v. Deurzen, E. (2018). Existential Therapy: Distinctive Features. Stiwne, D. (red), (2008). Bara detta liv. Stiwne, D. (red), (2009). Ompröva livet. Stiwne, D. (red.), (2019). Existens och psykisk hälsa.

VARMT VÄLKOMMEN TILL EN INSPIRERANDE KURS!

Hälsning Elisabeth Serrander, kursansvarig

INFORMATION Läs mer här!