PRAKTISK INFORMATION

Här beskrivs hur det går till att studera på SEPT:s nätkurser och vad som ingår i dessa studier.

 1. SEPT:s nätkurs omfattar totalt 3 + 3 kursmoduler samt 2 moduler för handledning (existentiellt väglednings-arbete (kurs 7) samt existentiellt psykoterapi-arbete (kurs 8). Omfattning och kravnivå motsvarar ca 7,5 hp per kursmodul, totalt 60 hp, (men formella högskolepoäng ges enbart av högskola eller universitet).
 2. När man ansöker till SEPT:s nätkurs (digitalt via e-mail till kursansvarig) så anger man vilken av de 6 kursmodulerna man önskar gå. Tillsammans med kursansvarig görs en bedömning av var man bäst kan gå in och börja sina studier. Detta beror i sin tur av vad man läst tidigare och hur hemma man är i existensfilosofi (kursmodul 1 och 4), existensens psykologi (kursmodul 2 och 5) eller existentiell vägledning och terapi (kursmodul 3 och 6).
 3. Man kan således gå in på den kursmodul som man är mest intresserad av, förutsatt att man har bakgrund nog att tillgodogöra sig den. Likaså kan man börja vid den tidpunkt som passar en och man kan läsa på hel- eller halv-tid (max 16 veckors studier per modul).
 4. När man hittat sin ingång och antagits till en kursmodul betalar man avgiften för denna varefter man släpps in på kursens plattform.
 5. Man gör klokt i att först ta del av kursmodulens Studiehandledning och läsa denna noga. Där anges studiernas pedagogiska ide, kurskrav, litteratur och hur examinationen går till.
 6. För varje vecka får man ta del av en vinjett som avser stimulera tänkandet och läsandet. Till vinjetterna hör s.k. ”läsutmaningar” som är 3 st. påståenden eller frågor som knyter an till vinjetten.
 7. Man läser sedan litteraturen och diskuterar med övriga kursdeltagare på plattformens diskussionsforum och ger ett visst antal kommentarer varje vecka.
 8. Kursens enda fasta tidpunkt är tisdagar kl. 18.30–19.30 då man som deltagare är med i en realtidschat. Där diskuterar man i realtid med de andra om sådana existentiella frågor som hör till kursen.
 9. Efter kursstudietidens slut (16 veckor) och när man tagit del av den obligatoriska litteraturen så kan man examineras. På de första 3 kursmodulerna är examination valfritt. På de senare kursmodulerna, 4–6, ingår alltid examination. Examination sker genom att man skriver en essä (en fri uppsats) om ett lämpligt existentiell ämne som ingått som en central fråga i kursmodulen. Examination debiteras utöver kurskostnad.
 10. För att godkännas på kursen måste man även ha deltagit i diskussionsfora med minst det antal inlägg som anges i Studiehandledningen, samt deltagit i minst 8 realtidschattar. Minst 80 % närvaro gäller på chatten för att få modulen godkänd.
 11. Efter genomgången och godkänd kurs erhåller man ett intyg från SEPT. Har man även examinerats, så anges detta på intyget.
 12. Vid ev. avhopp under studietidens gång, finns möjlighet att återuppta kursen inom ett år, och då fortsätta dina studier där du slutade. Dock måste då hela kurskostnaden betalas på nytt. Vill du återuppta avslutade studier efter ett års tid, måste du läsa hela modulen igen från start.