NEX Nätverket för existens och hälsa

VI VILL TILLSAMMANS MED ER STARTA
MENINGSFULLA MÖTESPLATSER I HELA SVERIGE

Välkommen till NEX, SEPT:s nätverk för existens och hälsa

I  SEPT:s stadgar framgår att föreningen förutom att arbeta med frågor som har med existentiell psykologi och psykoterapi att göra också “ska föra dialog med en bredare allmänhet om existentiella perspektiv och existentiell psykoterapi”.
Därför har vi sedan årsmötet 2017 tillsatt en arbetsgrupp för att bygga Nätverket för existens och hälsa, förkortat till NEX. Arbetsgruppen som består av Magnus Hyltefors, Ann Lagerström, Carin Falkner och Adam Wallenberg har redan haft sina första sammankomster.

Vi arbetar nu med flera spår som vi kommer att presentera under hösten 2017.

Vad får SEPT att vilja bygga nätverket?
I en existentiell människosyn framhåller vi betydelsen av en enskild människas berättelser, som formats ur hennes samspelande med sin omvärld. Med dessa berättelser bygger hon både uppfattningen om sig själv och sin livsvärld – den värld som hon bebor. Detta bygge av själv och  livsvärld ses aldrig som fullbordat utan kan livslångt bli föremål för ändring eller tillägg. I detta samspelande med vår omgivning är det mänskliga mötet avgörande viktigt, både för att avge vår egen berättelse och för att få ta emot den andres olikhet.

VÅR VISION: Meningsskapande mötesplatser i hela Sverige.
Vår vision är att med Nätverk för existens och hälsa som paraply samla olika furier av meningsskapande mötesplatser som ni medlemmar redan har satt igång eller vill skapa. Vi kommer att bidra med kunskap, stöd och metoder.

ENGAGERA DIG • BERÄTTA VAD DU GÖR • STARTA MÖTESPLATSER
Vår förhoppning är att ni medlemmar vill engagera er i NEX i olika delar av landet, berätta om vad ni redan gör eller starta meningsskapande mötesplatser för människor som vill samtala om existentiella frågor. Antingen i egen regi eller i samarbete med till exempel bibliotek och studieförbund.

NÅ ARBETSGRUPPEN
Magnus Hyltefors, Karlstad, medlem i SEPT
Carin Falkner, Jönköping, medlem i SEPT

KONTAKTA NEX HÄR
nex@sept.nu

HÄR KAN DU LÄSA STYRDOKUMENTET
STYRDOKUMENT TAGET VID ÅRSMTÖET 1703

HÄR FINNS ARBETSGRUPPENS EGEN SIDA/lösenordsskyddad

FOTO:
Stijn Debrouwere enligt cc.