Modul 8

Detta är en handledningsmodul med inriktning på psykoterapi.

Kursen omfattar handledning i grupp på existentiellt inriktat psykoterapi-arbete. Den studerande förväntas bidra med eget klientarbete som kan användas som underlag för handledning. Antalet handledningstimmar per grupp är 20 timmar, individuellt 10 timmar.

Skapa bokmärke
Deltagare: 3 students