Modul 7

 Detta är en handledningmodul i klientarbete med inriktning på väglednings-arbete.

Kursen omfattar handledning i grupp på existentiellt inriktat väglednings-arbete. Den studerande förväntas bidra med eget klientarbete som kan användas som underlag för handledning. Antalet handledningstimmar per grupp är 20 timmar, individuellt 10 timmar. För godkända handledare, klicka här!

 

Skapa bokmärke
Deltagare: 4 deltagare