Modul 8: Handlett klientarbete II (motsvarande 7,5 hp)

Kursen omfattar handledning i grupp på existentiellt inriktat behandlingsarbete. Den studerande förväntas bidra med eget existentiellt behandlingsarbete som kan användas som underlag för handledning. Antalet handledningstimmar per grupp är 20.

Kursmaterial

Här kommer lite infotext om materialet[outofthebox dir=”/Modul 8 handledning” mode=”files” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest”]