Modul 7: Handlett klientarbete I (motsvarande 7,5 hp)

Kursen omfattar handledning i grupp på existentiellt inriktat väglednings- eller behandlingsarbete. Den studerande förväntas bidra med eget väglednings- eller behandlingsarbete som kan användas som underlag för handledning. Antalet handledningstimmar per grupp är 20.

Kursmaterial

Här kommer lite infotext om materialet[outofthebox dir=”/Modul 7 handledning” mode=”files” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest”]