Modul 3, vinjett 5

Om människans värdighet?

”Varken en bestämd ort eller en gestalt som är din egen eller någon uppgift som är säregen för dig har vi givit dig, Adam, på det att du efter ditt beslut och enligt din åsikt skall få och äga den ort, den gestalt, de uppgifter du önskar. Andra varelsers natur begränsas inom av oss föreskrivna lagar. Du är av inga gränser instängd, utan skall fastställa dem själv med din vilja i vars hand jag lagt dig. Mitt i världen har jag ställt dig för att du därifrån så mycket lättare skall kunna skåda runt omkring dig allt som finns i världen. Varken himmelsk eller jordisk, varken dödlig eller odödlig har vi gjort dig, på det att du liksom är din egen skulptör och formare fritt och ärofullt må kunna ge dig den gestalt du helt vill ha. Du skall ha makt att degenerera till lägre former som är djuriska, du skall ha makt att enligt din själs beslut regenereras till de högre former som är gudomliga….

Människan är givet att ha vad hon önskar, vara vad hon vill. När djuren föds så för de, som Lucilius säger, ur moderlivet med sig allt vad de sedan skall äga.” (Om människans värdighet, s.83)

”Människans kamp för sin frihet beror inte på någon vilja att vara fri, utan på vissa beteendeprocesser som är karaktäristiska för den mänskliga organismen. Den främsta verkan härav är vår strävan att undfly så kallade ’aversiva’ drag i vår omgivning.” (Bortom frihet…s. 41)