UTREDNING av frågan gällande auktorisering av existentiella coacher:

SEPT’s styrelse formulerade 2020-05-14 ett uppdrag att utreda frågan om SEPT’s
engagemang rörande auktorisering av existentiella coacher. Efter utredning beslutades i styrelsemöte 2020-08-23 att SEPT drar tillbaka sin ambition att auktorisera existentiella coacher. De av SEPT (genom utbildning i dåvarande EXI, Institutet för existentiell praktik) certifierade existentiella coacherna bibehåller den certifierade status man tidigare uppnått.

FÖR INFORMATION OCH FRÅGOR KRING AUKTORISERINGAR: kontakta auktorisationsansvarig Vic Advani