HÄR FÅR DU SVAR!

Q&A för kursen
Existentiell vägledning och terapi

Kan jag gå nätutbildningen parallellt med mina psykologstudier och sedan söka auktorisation som leg. psykolog med existentiell inriktning?
Du kan påbörja din utbildning till existentiell psykolog under din grundutbildning men de sista momenten, modul 6 och 7 måste du göra efter att du fått din legitimation som psykolog och börjat jobba i yrket. Auktorisationen bygger på att man är verksam som leg.psykolog.

Kan jag börja nätutbildningen innan betalningen inkommit?
Nej, vi kräver att betalningen kommit in på föreningens konto innan vi ger tillträde till utbildningsplattformen.

Kan man köpa böckerna genom er?
Nej, vi har inte några möjligheter att förmedla litteratur.

Har ni möjlighet att hjälpa till att komma i kontakt med patienter för handledningsmomentet?
Nej, det förutsätter att du själv kan ordna kontakt med patient, detsamma gäller att du även ordnar lämplig lokal att bedriva terapin/samtalen i.

 Är 60 p nätutbildning jämförbar med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1)?
Nej nätutbildningen är inte en grundläggande psykoterapiutbildning och ger därför inte behörighet att söka till de legitimationsgrundande utbildningarna.

TILLBAKA TILL KURSINFORMATIONEN