Modul 8

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This modul is currently closed

Detta är en handledningsmodul med inriktning på psykoterapi.

Kursen omfattar handledning i grupp på existentiellt inriktat psykoterapi-arbete. Den studerande förväntas bidra med eget klientarbete som kan användas som underlag för handledning. Antalet handledningstimmar per grupp är 20 timmar, individuellt 10 timmar. För godkända handledare, klicka här!