Modul 7

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Ansökan
Kom igång

 Detta är en handledningmodul i klientarbete med inriktning på väglednings-arbete.

Kursen omfattar handledning i grupp på existentiellt inriktat väglednings-arbete. Den studerande förväntas bidra med eget klientarbete som kan användas som underlag för handledning. Antalet handledningstimmar per grupp är 20 timmar, individuellt 10 timmar. För godkända handledare, klicka här!