Kategori TIPS böcker

200126 This Life, Why Mortality Makes Us Free.

Boken ”This Life, why mortality makes us free” av Filosofen och Litteraturvetaren Martin Hägglund är har blivit omtalad, omskriven och hyllad. ”Den svenske litteraturvetaren Martin Hägglunds nya bok ”This life” har fått enastående kritik för dess utopiska vision om en…

190822 The Wiley World Handbook of Existential Therapy

Wiley World Handbook of Existential Therapy är ett samarbete mellan ett antal existentiella psykoterapeuter, lärare och forskare som här försöker hjälpa läsarna att förstå mänskligt liv bättre genom att utforska aspekter och tillämpningar av existensiell terapi. Några av medförfattarna är…

Finnas till och navigera medvetet

Den existentiellt inrikta psykologen och psykoterapeuten Maj Britt Lindahls nya bok ”Finnas till och navigera medvetet i livet” kan enligt författaren ses som en inbjudningskort till reflektion och diskussion av psykiska problem.

Om att utvecklas som människa

I dagarna kom en ny bok av den brittiska existentiella psykoterapeuten Martin Adams An Existential Approach to Human Development (Palgrave, 2018). Det är personlig bok där Adams berättar om sitt livslånga utforskande av vad det egentligen innebär att växa som…