Kategori Kursmodul 5

Modul 6, vinjett 2

Konfidentiellt! [Detta fall är fingerat och ett resultat av flera behandlingserfarenheter. Det skall likväl hanteras som konfidentiellt och får ej delges obehöriga] Client John John called me in June and told me he was not well. He felt like living…