180310 Välkommen på årsmöte – förhandlingar, nätverk, föreläsning

Vi i styrelsen ser verkligen fram emot att träffa er på årsmötet. Vi brukar ha riktigt spännande möte med samtal om det existentiella och hur vi ska arbeta med olika frågor.

ÅRETS FÖRELÄSNING 13.00-15.00
Carl Cederberg, docent i filosofi på Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola kommer att tala om ”Emmanuel Levinas och det mänskliga”.
Emmanuel Levinas är filosofen som myntade begreppet Den absolut andre och som ägnade sig åt att utforska vad det innebär att vara i relation till en annan människa. Och Carls doktorsavhandling ägnades helt åt hans tankegångar.
Föreläsning och samtal.
GRATIS FÖR MEDLEMMAR • LÄS MER HÄR | ANMÄL DIG TILL FÖRELÄSNINGEN

NÄR 10 mars 2018
VAR ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, karta.
TIDER 10.30-12.00 ÅRSMÖTE  • 13.00-15.00 Föreläsning/seminarium.
EFTER FÖRELÄSNINGEN Efter föreläsningen hoppas vi att ni som vill följer med oss i styrelsen till ett fik i närheten för att fortsätta samtalet. De som vill kan sedan fortsätta med att äta middag tillsammans.

MOTIONER
Vill du ta upp någon fråga under årsmötet i form av en motion måste den skickas till oss i styrelsen fyra veckor före årsmötet, 10 februari 2018.
Maila till vice ordförande Christina Halldorf, christina.halldorf@gmail.com

ANMÄL till årsmöte och föreläsning till

Annica Carlsson, 

HÄR KAN DU SOM ÄR MEDLEM HÄMTA ALLA ÅRSMÖTESDOKUMENT(lösenordsskyddat).
Handlingarna kommer att laddas upp i början av februari.