210518 – Projekt LÄS I VINDEN (LIV)

Pressmeddelande

Med glädje kan vi berätta om uppstart av ett projekt Läs i Vinden, en serie av workshops i creative writing som vänder sig till unga människor mellan 15 och 25 år med syfte att stimulera samtal och öka förståelse för psykisk ohälsa. Målet är att bemöta stigma kring psykisk ohälsa, ge en röst till unga på deras egna premisser och inte minst, bidra till samverkan mellan organisationer i denna viktiga fråga.

Varmt välkomna på en kickoff som kommer att äga rum den 18 maj, digitalt via länk till anmälda deltagare och fysiskt på Project Pocket i Helsingborg kl. 16.00-18.00. Därefter kommer en workshop att äga rum varannan tisdag under ett halvt år och avslutas med publika läsningar av utvalt material.

Totalt kommer tio workshops äga rum där upp till 24 ungdomar samlas digitalt och fysiskt för att med vägledning av en specialist, tillsammans och var för sig reflektera över ett antal svåra kontroversiella teman. Koppling till psykisk ohälsa kommer vara en röd tråd genom hela projektet. Projektet äger rum i två omgångar, våren och hösten. Grupper kan bli begränsade och en anmälan/registrering krävs. Visst material kommer att publiceras på projektets sida, www.proqvi.se/liv.

Projektet är ett samarbete mellan flera organisationer och specialister som jobbar med ungdomar och psykisk hälsa från olika perspektiv med representanter från: Södra Folkhögskolan i Helsingborg (Folkuniversitetet), NXTME, LIBRA Balans Skåne, Mensa Sverige, SEPT, AMF Helsingborg, DUNKERS KULTURHUS, Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund, Project Pocket. Initiativtagaren är den internationella föreningen för kvinnor och ungdomar, ProQvi. Projektet genomförs med finansiellt stöd från kulturnämnden i Helsingborg stad och moraliskt/yrkesmässigt stöd från engagerade föreningsmänniskor av partnerorganisationer.

Kontaktinformation
Projektledare Tania Bauder +46761665626
tania.bauder@gmail.com

Anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/180300