200914 HOLISTIC CHANGE SUMMIT Tips! Hållbart förändringsarbete ur ett holistiskt perspektiv. Gratis On-Line Event den 14-18 september.

HOLISTIC CHANGE SUMMIT. Humanistiska / Existentiella representanter bland andra prof. Mick Cooper, prof. Emmy van Deurzen, Dr. Joel Vos, prof. Paul Gilbert, Dr. Kristin Neff, psykolog Yannick Jacob m.fl. Går även att köpa paketet för 67 euro och lyssna i egen takt.