200821 Existentiella perspektiv på lärares uppdrag och undervisning från förskola till gymnasium 15 hp

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping ger en kurs om Existentiella perspektiv på lärares uppdrag och undervisning från förskola till gymnasium. Kursen ger existensfilosofiska perspektiv på undervisning och på lärares i alla skolformers dubbla uppdrag att dels undervisa ämnesinnehåll, dels stödja barn och elevers vuxenblivande.