210918 Konferens: Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa. OBS! NYTT DATUM

Lördag 18 september 2021 bjuder FAP (Föreningen Alternativ till Psykofarmaka) in till en konferens för att inspirera och sprida kunskap om alternativ till dagens farmakologiska behandlingar vid psykisk ohälsa arrangerar. Konferensen äger rum på ABF-huset i Stockholm.

Moderator är Åsa Nilsonne: psykiater och professor emeritus i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Bland talarna kan nämnas:

– Göran Högberg, psykiater och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, Sverige
– Jan-Magne Sörensen, ordförande i patient- och intresseorganisationen Hvite Örn, Norge
– Mette Ellingsdalen, WSO – Landsforeningen We Shall Overcome, Norge
– Magnus Hald, psykiater och avdelningschef, Universitetssjukhuset Tromsö, Norge
– Ole Andreas Underland, Hurdalsjöens Recoverysenter, Norge

Biljetter:
Biljetter till konferensen går att köpa via länk i evenemanget. Antalet platser på konferensen är begränsat, först till kvarn gäller. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till annan deltagare.