200309 Kurs i Existentiell vägledning på Ersta-Sköndal-Bräcke Högskola.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med mänskliga relationer. Utifrån ett existentiellt perspektiv klargör den vad möte, relation, samtal, kris, ångest och problem är och hur existentiell vägledning kan öppna nya möjligheter och perspektiv.