200228 Diplomutbildning i Existentiell Analys med Dr: Alfried Laengle.

Dr: Alfried Laengle och The Viennise School of Existential Analysis Logotherapy ordnar en Diplomutbildning i Existentiell Analys som sträcker sig över två år. Det finns fortfarande ett begränsat antal platser.