200221 Det existentiella synsättet – en livshållning för vår tid?

Det existentiella synsättet – en livshållning för vår tid?

Vad?

Lance Cederström, legitimerad psykoterapeut och handledare med existentiell inriktning, redogör för den existentiella filosofins grundbegrepp. Med begreppen belyser han sedan klimathotet ur ett existentiellt perspektiv.

För vem?

Dagen riktar sig till dig som är yrkesverksam och inom ditt arbete möter de existentiella frågorna men även till dig som är intresserad av ämnet som privatperson.

Var och när? Fredag den 21 februari 2020 kl 09.00 – ca 15.00

Folkuniversitetet Karlstad, Drottninggatan 26 plan 1.

Kostnad? Dagen kostar 300 kr. Fika och frukt ingår. Lunch bekostas själv.

Anmälan?

Anmäl dig på folkuniversitetet.se eller på 031-10 65 00.

Anmälan är bindande. Anmäl dig senast 14 februari.

Frågor?

Folkuniversitetet: frida.burstrom@folkuniversitetet.se

Existentiella nätverket i Värmland: magnus.hyltefors@telia.com

Läs mer på: www.sept.nu

Arrangeras av: Existentiella

nätverket i Värmland.