191024 Gläntan – nätverk för existentiella möten –

Gläntan – nätverk för existentiella möten –
har ny träff i Stockholm torsdagen den 24 oktober
Tema:
Existentiella perspektiv på klimatkatastrofen
Lance Cederström inleder
Se mer information på Gläntan Facebook .