190905 TREDAGARS i STOCKHOLM Introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi.

Välkommen till SEPT:s introduktionskurs, 5-7 september 2019, Stockholm

NärTorsdag 5 september kl. 10.00 – 17.00
Fredag 6 september kl. 9.00 – 16.00
Lördag 7 september kl. 9.00 – 15.00

Var
Ersta Konferens Stockholm

KursbeskrivningSEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, anordnar en introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi som ges intensivt under tre dagar. Utbildningen riktar sig främst till personer med vägledande arbetsuppgifter och till terapeuter med olika utbildningsbakgrund, men även andra med fördjupat intresse kan delta. Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter på områden som psykoterapi, medicin, skola och socialt arbete. Särskilt studeras den existentiella terapins relevans för bemötande av personer utsatta för såväl livskriser som traumatiska kriser, nedstämdhet, utmattningsreaktioner och sorg.

Kursdeltagarna ges möjlighet att

• … orientera sig om grunderna i existensfilosofi och existentiell psykologi.
• … lära sig applicera ett existentiellt grundat synsätt på förståelsen av människans lidande och livsproblem, men även på områdena hållbarhet och existentiell hälsa.
• … genom övningar och case-arbeten, skaffa sig grundläggande insikt om egnaexistentiella ståndpunkter och konsekvenserna av dessa.
• … skaffa sig grundläggande kunskaper om den existentiella vägledningen och terapins metod och förhållningssätt.

Kursens upplägg och strukturKursen omfattar tre intensiva dagar med schemalagd undervisning under sammanlagt 20 lektionstimmar, med start torsdag kl. 10.00 och avslut lördag kl. 15.00. Kursen är inspirerad av problembaserat lärande (PBL) och varvar föreläsningar, seminarier, case-arbeten och övningar i grupp samt arbete med ”vinjetter”. Efter avslutad kurs erhålles intyg.

KostnadAvgift för kursen är 5.000 kr, moms tillkommer (totalt 6.250). Litteratur ingår ej. (Två subventionerade kursplatser erbjuds för heltidsstuderande vid högskoleprogram, t ex blivande psykologer eller socionomer. Kostnad 2500 kr inklusive moms.) Kursen har 16 platser.

Lärare Ann-Margreth Bhy, leg. psykoterapeut, aukt. existentiell terapeut, handledare och lärare
Bo Blåvarg, leg. psykolog, aukt. existentiell psykolog, handledare och lärare
Elisabeth Serrander, leg. psykoterapeut, aukt. existentiell terapeut, handledare och lärare / kursansvarig

Kursansvarig och kursanmälan
Anmälan sker till kursansvarig Elisabeth Serrander per mail elisabeth.serrander@gmail.com senast den 15 augusti.

BetalningsvillkorVid intresseanmälan till kursansvarig bifogas faktureringsuppgifter. Senast 30 dagar innan kursstart, eller så snart kursen är fulltecknad, skickas en faktura till angiven mottagare. SEPT skickar i normalfallet fakturor via e-post. Vänligen meddela om pappersfaktura önskas.

Vid avanmälan senast 14 dagar innan kursstart återbetalas 4/5 av kursavgiften inklusive moms. Vid avanmälan senare än 14 dagar innan kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften. Kursplatsen kan däremot överlåtas till annan person. Skulle kursen ställas in av arrangören återbetalas naturligtvis hela avgiften. Vid dokumenterad sjukdom som förhindrar deltagande återbetalas hela kursavgiften.

Litteraturförslag (Studeras med fördel innan kursstart)
Arnold-Baker, C. & v. Deurzen, E. (2018). Existential Therapy: Distinctive Features. London: Routledge.Gustavsson, B. (2017). Tänkande om existensens villkor: Från tidiga livsfilosofer till senare tids existentialister. Göteborg: Korpen.Jacobsen, B. (2000).  Existensens psykologi. Stockholm: Natur och Kultur.
Stiwne, D. (red.) (2008). Bara Detta Liv. Stockholm: Natur och Kultur.
Stiwne, D. (red.) (2009). Ompröva livet. Lund: Studentlitteratur.